Lean

Vårt Lean-arbete genomsyrar allt vi gör. Tillsammans med vår digitala processtyrning och våra kvalitets- och förbättringssystem ger vår Lean-strategi oss både effektivitet i det vi gör och den flexibilitet som krävs för ständiga förbättringar.

Share

Latest news